Sådan fungerer klubben

 

Klubbens ledelse varetages af Præsidiet, som består af 6 klubmedlemmer. Hvert år vælges  nye medlemmer til Præsidiet, som således med 5 fortsættende medlemmer bevarer sin kontinuitet.

Præsidiet afholder møde ca. 1 gang månedlig og varetager følgende opgaver:

Præsidenten
Varetager klubbens overordnede daglige ledelse. Han leder præsidiemøderne. Han har kontakten til udvalgsformændene og repræsenterer klubben udadtil.
Nedsætter alle faste udvalg efter præsidiets råd og samtykke.

Past Præsident
Den afgående præsident sidder med i præsidiet året efter sin præsidentperieode.

Vicepræsident
Er stedfortræder for præsidenten - og er formand for Programudvalget, som udarbejder klubbens program for det kommende klubår.

Vicepræsident Elect
Deltager i programudvalgets møder og følger med i vicepræsidentens arbejde og forbereder sig til at kunne overtage dennes post det følgende år.

Sekretæren
Fører klubbens korrespondance og refererer fra alle præsidiemøder. - Derudover har sekretæren en lang række opgaver af administrativ art.

Skatmesteren
Fører specificeret drifts- aktivitets- og statusregnskab og opkræver kontingent.

Præsidie- og udvalgsposter 2020/2021

Præsidie:

 • Klubpræsident : Henning Refsgaard - Tlf.: 5192 3683 - E-mail: henningrefs@gmail.com
 • Vicepræsident: Flemming Elniff - Tlf.: 6017 1134
 • Past præsident: Thorkild Lundgren Nielsen - Tlf.: 2365 6963
 • Vicepræsident Elect: Niels Christian Kobbelgaard - Tlf.: 6160 4800
 • Skatmester: Svend Agergaard - Tlf.: 3066 1798
 • Sekretær: Knud Erik Lundtofte Hansen - Tlf.: 2360 36765
   

Udvalgsformænd:

 • Programudvalg: Flemming Elniff - Tlf.: 6017 1134
 • Fest & Turudvalg: Johannes Jespersen - Tlf.: 4027 3262
 • Aktivitets- GOLF21- nye medlemmer udvalg: Hans Evald Krath - Tlf.: 2263 2920
 • Loppe- og genbrugsudvalg: Ernst Mikkelsen, Tlf.: 3042 5056
 • Bankoudvalg: Jens Kirkegaard, Tlf.: 2244 1970

Specialopgaver:

 • Klubarkiv: Flemming Elniff - Tlf.: 6017 1134
 • Omgangslister: Hans Evald Krath - Tlf.: 2263 2920
 • PR - webmastetr: Knud Erik Hansen - Tlf.: 2360 3676
 • Kirkeblade: Elly Krath - Tlf.: 2251 1507
 • Databehandler/IT-administrator: Knud Erik Hansen - Tlf.: 2360 3676

Klubmøderne afholdes kl. 18.00 i Sunds Sognegård,
Nørrevang 45, 7451 Sunds