Formål og værdier

Sunds Y's Men's Club's formål og værdier:

  • At dyrke godt kammeratskab gennem aktiv tjeneste.
  • At holde medlemmerne orienterede om og aktivt engagerede i religiøse, samfundsmæssige, økonomiske, sociale og internationale anliggender.
  • At opmuntre til retfærdighed i samfundsmæssige og internationale spørgsmål, idet klubben altid afholder sig fra politisk stillingtagen.
  • At støtte aktiviteterne i det lokale KFUM & K og FDF samt andet værdifuldt - socialt eller humanitært - organisationsarbejde ved medlemmernes personlige tjeneste og forenede indsats.

Aktiviteter
Ved hjælp af klubbens pengegivende aktiviteter skabes der grundlag for at klubben hvert år kan uddele pengebeløb til internationale, nationale og især lokale formål.

Ansøgninger om støtte modtages gerne løbende, men uddelingen sker kun een gang årligt.
Ansøgninger sendes til den til enhver tid siddende præsident.
I klubåret 2021/2022 er det:

Henning Refsgaard - Tlf.: 5192 3683 - E-mail: henningrefs@gmail.com