Formål og værdier

Sunds Y's Men's Club's formål og værdier:

  • At dyrke godt kammeratskab gennem aktiv tjeneste.
  • At holde medlemmerne orienterede om, og aktivt engagerede i religiøse, samfundsmæssige, økonomiske, sociale og internationale  anliggender.
  • At opmuntre til retfærdighed i samfundsmæssige og internationale spørgsmål, idet klubben altid afholder sig fra politisk stillingtagen.
  • At støtte internationale udviklingsprojekter, blandt andet Y´s Men Region Danmarks projekter.
  • At støtte aktiviteter i KFUM & KFUK, FDF og Spejderorganisationer samt andre, primært lokale, sociale aktiviteter båret af frivillige.

Aktiviteter
Ved hjælp af klubbens pengegivende aktiviteter skabes der grundlag for at klubben hvert år kan uddele pengebeløb til internationale, nationale og især lokale formål.

Ansøgninger om støtte modtages gerne løbende, men uddelingen sker kun een gang årligt.
Ansøgninger sendes til den til enhver tid siddende præsident og skal indeholde oplysninger om det projekt ansøgningen handler om, kontaktoplysninger til ansøgeren samt bankoplysninger hvortil eventuel støtte kan sendes.

I klubåret 2023/2024 er det:
Niels Christian Kobbelgaard - Tlf.: 6160 4800
E-mail: nielschristiankobbelgaard@gmail.com