Y’s Men’s klubberne har til formål at støtte kristeligt børne- og ungdomsarbejde og socialt udviklingsarbejde. Dette gøres typisk ved enten at udføre et stykke praktisk arbejde, eller i form af økonomiske donationer.
Derudover dyrkes et godt og tæt kammeratskab i klubben, samt et højt oplysningsniveau om samfundsmæssige forhold, for derved at styrke medlemmernes engagement, både lokalt, nationalt og internationalt.
Midlerne til disse donationer tilvejebringes i Sunds Y's Men's Club ved en række aktiviteter, sådan som man kan se herunder:

Genbrugsbutikken

Genbrugsbutikken på Nørrevang 4 i Sunds har mange fine ting på hylderne. Åbningstider: Onsdag og torsdag kl. 14.00 - 17.00 ● Lørdag kl. 10.00 - 12.00. Besøg hjemmesiden:
www.ysmen-genbrug-sunds.dk/

Loppemarked

Den første lørdag i hver måned afholder klubben loppemarked på adressen, Skivevej 39, Sunds.
Loppemarkedet er åben fra kl. 10.00 til 11.30 på åbningsdagene
Her finder du loppemarkedet

Banko

Den 3. onsdag i månederne januar, februar, marts, september, oktober november og december, arrangerer  Sunds Y’s Men’s Club bankospil i
Sunds Forsamlingshus

Spillet starter kl. 19.00 og der er altid gode præmier og en rigtig god stemning. Alle er velkomne!

Golf21

Sunds Y's Men's Club fremstiller og sælger det populære GOLF 21 spil.
Det er en betydningsfuld aktivitet i klubben og ind imellem kan det knibe at efterkomme efterspørgslen.


Kontaktperson, produktion og salg:
Arne Larsen, tlf.: 2253 1921

Jern og metal

Med mellemrum samler klubbens medlemmer gammelt jern og andet metal, som sælges til skrothandler i Herning.

Salg af Juletræer

Hvert år i december afholdes der Julemarked i Sunds, hvor Hovedgaden lukkes i nogle timer og hvor en række aktiviteter afvikles. Blandt disse er Sunds Y's Men's Clubs salg af juletræer.
Medlemmerne af klubbens aktivitetsudvalg finder/fælder eller køber de ca. 60 træer som sælges for 1 krone pr. cm.

Praktiske opgaver

Klubbens medlemmer deltager med praktiske aktiviteter, bl.a. ved Sunds FDF's Julestue, Sunds Kirkes høstmarked, Borgerforeningens flagning i forbindelse med konfirmationer, uddeling af Kirkebladet for Sunds Kirke