Det støttede vi i 2023

Som et resultat af klubbens pengegivende aktiviteter i klubåret 2021/2022,
kunne klubben, i 2023, uddele ca. 295.000,- kr. til en række gode formål - blandt andre:

 • FDF i Sunds
 • FDF i Ilskov
 • Sunds Kirkes Menighedspleje
 • Kirkens Korsshær, Herning
 • Støtteforeningen for Danmarks Kirkelige Mediecenter
 • Y's Men Regionsprojekt
 • Sunds Aktiv Center
 • Simmelkær Borgerforening
 • Flygtninge- og nødhjælpsprojekter (Ukraine)
 • Spedalskhedsmissionen i Danmark
 • KFUM & KFUK i Sunds
 • KFUM & KFUK i Danmark
 • Trevældcentret
 • Brødremenighedens Danske Mission
 • SAT-7

Uddelinger af støtte sker én gang årligt på grundlag af skriftlige ansøgninger til klubben.
Ansøgningerne behandles i marts/april måned.
Klubben yder støtte til kirkelige eller sociale hjælpevirksomheder og andre organisationer og sociale aktiviteter, båret af frivillige.
Der ydes støtte til projekter men ikke til driftsomkostninger.

Ansøgning om støtte sendes til den til enhver tid siddende præsident, bilagt navn og adresse på ansøgeren samt kontonummer hvortil eventul støtte kan overføres.
For klubåret 2023/2024 er det Niels Christian Kobbelgaard, tlf.: 6160 4800
Email: nielschristiankobbelgaard@gmail.com