Det støttede vi i 2020

Som et resultat af klubbens pengegivende aktiviteter i klubåret 2018/2019,
kunne klubben, i 2020, uddele godt 245.000,- kr. til en række gode formål - blandt andre:

 • FDF i Sunds
 • FDF i Ilskov
 • Sunds Kirkes Menighedspleje
 • Kirkens Korsshæ, Herning
 • Diakonhøjskolen
 • Sat-7
 • Støtteforeningen for Danmarks Kirkelige Mediecenter
 • Y's Men Regionsprojekt
 • Selvhjælp Herning
 • KFUMs Idrætsforbund
 • Støtteforeningen for Anker Fjord Hospice
 • Møltrup Optagelseshjem
 • Council Center - et kristent bofællesskab
 • KFUM & KFUK i Sunds
 • KFUM & KFUK i Danmark
 • Trevældcentret

Ud over kontante bidrag, har klubben ydet praktisk hjælp ved særlige arrangementer i Sunds Sognegård (Friluftsgudstjeneste), Herning Provsti (Op til Jerusalem) samt Sunds FDF’s Julestue.

Uddelinger af støtte sker én gang årligt på grundlag af skriftlige ansøgninger til klubben. Ansøgningerne behandles i marts/april måned.
Klubben yder støtte til kirkelige eller sociale hjælpevirksomheder og andre værdige organisationer, specielt for ungdommen. Der ydes støtte til projekter men ikke til driftsomkostninger.

Ansøgning om støtte sendes til den til enhver tid siddende præsident.
For klubåret 2020/2021 er det Thorkild Lundgren Nielsen
Tlf.: 51 91 37 14 - Email: thorkildnielsen@mail.tele.dk