Det støttede vi i 2021

Som et resultat af klubbens pengegivende aktiviteter i klubåret 2019/2020,
kunne klubben, i 2021, uddele godt 290.000,- kr. til en række gode formål - blandt andre:

 • FDF i Sunds
 • FDF i Ilskov
 • Sunds Kirkes Menighedspleje
 • Kirkens Korsshæ, Herning
 • Diakonhøjskolen
 • Sat-7
 • Støtteforeningen for Danmarks Kirkelige Mediecenter
 • Y's Men Regionsprojekt
 • Selvhjælp Herning
 • KFUMs Idrætsforbund
 • Støtteforeningen for Anker Fjord Hospice
 • Møltrup Optagelseshjem
 • Council Center - et kristent bofællesskab
 • KFUM & KFUK i Sunds
 • KFUM & KFUK i Danmark
 • Trevældcentret

Uddelinger af støtte sker én gang årligt på grundlag af skriftlige ansøgninger til klubben. Ansøgningerne behandles i marts/april måned.
Klubben yder støtte til kirkelige eller sociale hjælpevirksomheder og andre værdige organisationer, specielt for ungdommen. Der ydes støtte til projekter men ikke til driftsomkostninger.

Ansøgning om støtte sendes til den til enhver tid siddende præsident.
For klubåret 2021/2022 er det Henning Refsgaard
Tlf.: 5192 3683 - Email: henningrefs@gmail.com