Om os - Sunds Y’s Men’s Club


Sunds Y’s Men’s Club er chartret den 5. februar 1994.
Klubben, der er en mandeklub, blev chartret af Herning Y’s Men’s Club.

Klubben holder sine møder i Sunds Kirkes Sognegård hver anden mandag. Møderne begynder klokken 18.00 og indledes med fælles spisning, rapporter fra klubbens udvalg samt "3 minutter", hvor ét af klubbens medlemmer har ordet i tre minutter med et emne efter eget valg. Efter en kort pause er der som regel besøg af en gæst med et foredag, drøftelse af et aktuelt emne eller klubbens interne forhold, inden mødet slutter præcis klokken 20.00.

Klubbens menetter (ledsagere) er med til næsten hvert andet møde samt til udvalgsmøder.

Der er blevet tradition for et årligt fællesmøde med Herning-klubberne - et møde hvortil alle klubber i Herning kommune er inviteret. Mødet afholdes kort efter årsskiftet og har som hoveregel kommunens borgmester som taler.
 

Klubbens væsentligste aktiviteter er:

  • Genbrugsbutik – startet i april 2018. Åben onsdag og torsdag eftermiddag samt lørdag formiddag
  • Loppemarked – der afholdes den første lørdag i hver måned
  • Bankospil – afholdes den tredje og femte onsdag i hver måned i Sunds Forsamlingshus
  • Fremstilling og salg af GOLF 21-spil
  • Indsamling og salg af gammelt jern og metal
  • Salg af Juletræer – en enkelt dag i december
  • Udbringning af Kirkebladet og FDF's Julestueavis

Derudover hjælper klubmedlemmerne med praktiske gøremål når Sunds FDF afholder Julestue, KFUM & K og Menighedsrådet beder om hjælp til specielle opgaver.
Klubben arbejder sammen med den lokale Sunds Y's Menette Club.

Klubben har 27 medlemmer pr. juni måned  2023.