Sunds Y’s Men’s Club uddeler 296.000 kr. til gode formål

Hvert år i maj måned uddeler Sunds Y’s Men’s Club økonomisk støtte til en række internationale, nationale og lokale projekter og organisationer, primært båret af frivillighed.
Ved dette års uddeling kunne klubben således uddele kr. 296.000 som et resultat af klubbens aktiviteter sidste år. Det er især klubbens genbrugsbutik og loppemarked der har bidraget til det rekordstore beløb, men det månedlige bankospil i Sunds forsamlingshus samt uddeling af Kirkebladet for Sunds Kirke har også været en del af klubbens aktiviteter.
Årets modtagere af støtte var blandt andre FDF og KFUM & KFUK i Sunds, FDF Ilskov, Simmelkær Borgerforening, Sunds Aktiv Center, Sunds Kirkes Menighedspleje samt et større bidrag til Ukraine via Folkekirkens Nødhjælp. Hertil kommer bidrag til en række sociale og humanitære organisationer.

Det var således en tilfreds præsident, Flemming Elniff, der ved årets Præsidieoverdragelse kunne overlade præsidentposten til Niels Christian Kobbelgaard. Flemming Elniff kunne se tilbage på et travlt klubår, hvor en del tid var gået med en revision af klubbens love og vedtægter. Det betød blandt andet, at klubben for fremtiden er en ”blandet klub”, hvor nu også kvinder kan være medlemmer.
Årets præsidieoverdragelse betyder ligeledes, at de fleste af klubbens medlemmer skifter arbejdsopgaver eller udvalgsposter.

Klubbens nye præsident, Niels Christian Kobbelgaard, glæder sig til opgaven. Han ser frem til et klubår med mere fokus på kammeratskabet blandt klubbens medlemmer.
Y’s Men bevægelsen er international, og derfor har Niels Christian Kobbelgaard også et ønske om, at gøre klubbens medlemmer mere bevidste om det nationale og internationale fælleskab.

Klubbens præsidie består fremdeles af Niels Christian Kobbelgaard, præsident, Johannes Jespersen, vicepræsident, Peter Byskov, vicepræsident elect, Svend Agergaard, skatmester, samt Knud Erik Hansen, sekretær.

Klubben har lige nu 27 medlemmer.