Specielt klub-år for Sunds Y’s Men’s Club

Klubbens afgående præsident, Svend Agergaard, kunne se tilbage på atypisk år for klubben.
I mandags holdt Sunds Y’s Men’s Club sit sidste klubmøde i denne sæson. På grund af corona-epidemien blev det en speciel aften, idet der både blev afholdt ordinær generalforsamling og foretaget den årlige ”præsidieoverdragelse”, hvor klubbens medlemmer modtoger de udvalgsposter som de skal være en del af i det kommende klub-år, der starter først i august. Siden nedlukningen af Danmark i starten af marts måned, har klubben ikke kunnet afholde de planlagte møder.

I sin beretning kunne Svend Agergaard indlede med at fremhæve, at det havde været et atypisk og udfordrende år. Allerede i efteråret mistede klubben tre medlemmer som følge af dødsfald og et fjerde medlem døde kort efter at have meldt sig ud af klubben af helbredsmæssige årsager. Og så, for tre måneder siden ramte corona epidemien os og lukkede klubbens møder og aktiviteter. Det månedlige banko i Sunds Forsamlingshus blev aflyst lige som Genbrugsbutik og loppemarked måtte lukke ned.

- Men når så det er sagt, fortsatte Svend Agergaard, så vil jeg fremhæve det store, sociale engagement klubbens medlemmer lægger for dagen. Med en mødeprocent tæt på 100, siger det noget om, at det er en aktiv klub. Ud over klubmøderne, der blandt andet indeholder koordinering af klubbens aktiviteter, blev der, i år, også tid til virksomhedsbesøg hos Herning Reklametryk og en foredragsaften med emnet ”Arv og testemente”.

Svend Agergaard kunne ligeledes glæde sig over det flotte økonomiske resultat klubbens aktiviteter havde bidraget med. Således kunne klubbens præsidium uddele 265.000,- kroner til diverse ansøgere, for eksempel lokale FDF og KFUM & KFUK kredse samt en række lokale, sociale institutioner. Pengene kommer ind gennem klubbens genbrugsbutik, loppesalg, bankospil, kræmmermarked, uddeling af kirkeblade, juletræssalg samt fremstilling og salg af Golf 21 havespil.

Som et udtryk for ”rettidig omhu” besluttede klubben inden corona-lukningen, at arbejde på etablering af en ny Y’s Men’s Club i området – en klub der vil henvende sig til både mænd og kvinder med en lavere gennemsnitsalder end medlemmerne i den ”gamle klub”. Det projekt vil vi følge spændt i det kommende klub-år, sluttede Svend Agergaard sin beretning.

Efter generalforsamlingen blev præsidieoverdragelsen foretaget og her trådte klubbens vicepræsident, Thorkild Lundgren Nielsen til som klubpræsident for det kommende klub-år.

Tilbage til nyhedslisten